Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Μαρκίδης

Αντιπρόεδρος:  Δημήτρης Παπαγεωργίου

Γενικός Γραμματέας: Αργυρούδη Ειρήνη

Ταμίας: Σέμπου Ελένη

Μέλος: Μαυράκης Γιώργος