Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μαρκίδης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Μαυράκης  Γιώργος

Γενικός Γραμματέας: Σταμάτης Κώστας

Ταμίας: Μυττάκη Αναστασία

Μέλος: Αργυρούδη Ειρήνη