Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μαρκίδης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Μαυράκης  Γιώργος

Γενικός Γραμματέας: Στάθη Αναγνωστοπούλου Χρυσούλα

Ταμίας: Μυτάκη Αναστασία

Μέλος: Σταμάτης Κώστας